מהו טיפול פסיכודינמי?

טיפול זה מתבסס על עקרונות הפסיכואנליזה, כפי שהציגם לפני יותר ממאה שנה זיגמונד פרויד, אך הוא עבר שינויים ופיתוחים רבים לאורך השנים. זהו טיפול שמטרתו לעודד תובנה של המטופל על חייו וחוויותיו. הוא נקרא טיפול דינמי כיוון שהוא מתמקד בדינמיקה הפנימית של הנפש: כוחות פסיכולוגיים בנפש אשר משפיעים על התנהגות, מחשבות ורגשות. כוחות אלה הם לא תמיד מודעים והטיפול הדינמי מאפשר להגיע אליהם, להעלותם למודעות ולהבין אותם.בטיפול זה המטופל, בעזרתו של המטפל, מפנה את מבטו פנימה, לחיי הנפש שלו, ולומד את עצמו מחדש, תוך כדי ניסיון להעלות למודעות תכנים לא-מודעים. היותנו מודעים יותר, על-פי תפיסתי, מאפשרת לנו להבין את הקונפליקטים עמם אנו מתמודדים, לראות את ההתנהגויות הלא רצויות שהם יוצרים, וחשוב מכל, מאפשרת לנו יותר חופש לפעול אחרת.

עיקרון חשוב נוסף של הטיפול הפסיכודינמי הוא התבוננות והבנה של הקשר בין המטפל למטופל, כמיקרוקוסמוס לקשרים אחרים בחייו של המטופל. התבוננות בתהליכים הבינאישיים בתוך חדר הטיפולים מאפשרת למטופל ללמוד על אופי האינטראקציות שהוא יוצר מחוץ לטיפול ולהבינן ובכך מאפשרת להתנהל בצורה מוצלחת יותר במערכות יחסים זוגיות, משפחתיות ובכלל.

הטיפול הפסיכודינמי הוכח קלינית ומחקרית כיעיל מאוד במצבים רבים ומניסיוני האישי כמטפל אני יכול להעיד כי הוא מאפשר לאנשים רבים לעשות שינוי אמיתי, לגדול ולהתפתח ולהעניק לעצמם חיים טובים ושלמים יותר.