סמנה, ר., (2021). "שתי וערב - פסיכואנליזה, אמנות ותרבות" - סקירה. שיחות, ל"ה (2), 201-198

פרק בספר "גם הגעגועים היו לפי ההנחיות" (מודן, 2021)

סמנה, ר., (2020). "על האומץ לחשב מסלול מחדש". פסיכואקטואליה, גיליון יולי 2020, 26-29

פרק בספר "למשש את הפיל - נקודות עיוורות של מטפלים בגישה הפסיכואנליטית" (כרמל, 2019)

סמנה, ר., (2017). "בְּעַקְשָׁנוּת שֶׁל צֶמַח הַמִּתְרַחֵק מִשָּׁרָשָׁיו - על שיקום ופיתוח פונקצית העיתוד". שיחות, ל"ב (1), 37-47

סמנה ר., (2016). "לחשוב 'מחוץ לרחם'- על מקומו של הגבר בעולם הטיפולי ומקומם של האספקטים הגבריים בחדר הטיפול". שיחות, ל"א (1), 7-18

סמנה ר., (2016). "אבא בלי אבא"- סקירה. שיחות, ל' (3), 280-278

סמנה, ר., (2015). "המקראה של כריסטופר בולאס"- סקירה. שיחות, ל' (1), 91-88

סמנה ר. (2013). "לגלות-מחדש את הפסיכואנליזה"- סקירה. שיחות, כ"ח (1), 94-90

סמנה, ר. (2013). "טכניקה בטיפול בילדים"- סקירה. שיחות, כ"ז (3), 324-322

סמנה, ר. (2012). "The Evocative Object World"- סקירה. שיחות, כ"ו (2), 192-189

סמנה, ר. (2011). "ההורים שחיים דרכי"- סקירה. שיחות, כ"ה (3), 301-298

Wallach, H., Safir, M., Samana, R., Almog, I. & Horef, R.
(2011). How Can Presence in Psychotherapy Employing VR Be Increased? Studies in Computational Intelligence, 337, 129-147


סמנה, ר. (2010). "תחושת מוות נפשי"- סקירה. שיחות, כ"ה (1), 91-88

סמנה, ר. (2010). "על הליריות של הנפש"- סקירה. שיחות, כ"ד (3),303-301

סמנה, ר. (2010). "התייחסותיות: מהיקשרות לאינטרסובייקטיביות"- סקירה. שיחות, כ"ד (2),195-193

Wallach, H., Safir, M., & Samana, R. (2010). Personality Variables and Presence. Virtual Reality, 14, 3-13